دسته بندی محصولات
متن صفحه اصلی

سامست

سطل های زباله در رنگ ها،سایزها و طرح های متنوع برای کلیه سلیقه ها، سرویس جهیزیه سام ست شامل:انواع سطل ها،ظرف شکلات،ظرف حبوبات،جا نانی،تخت گوشت،کفگیر،ملاقه و کارد می باشد. شرکت سام ست تولید کننده سرویس جهیزیه عروس برای آشپزخانه با بهترین کیفیت در خدمت شماست. سطل های زباله در رنگ ها،سایزها و طرح های متنوع برای کلیه سلیقه ها، سرویس جهیزیه سام ست شامل:انواع سطل ها،ظرف شکلات،ظرف حبوبات،جا نانی،تخت گوشت،کفگیر،ملاقه و کارد می باشد. شرکت سام ست تولید کننده سرویس جهیزیه عروس برای آشپزخانه با بهترین کیفیت در خدمت شماست.سطل های زباله در رنگ ها،سایزها و طرح های متنوع برای کلیه سلیقه ها، سرویس جهیزیه سام ست شامل:انواع سطل ها،ظرف شکلات،ظرف حبوبات،جا نانی،تخت گوشت،کفگیر،ملاقه و کارد می باشد. شرکت سام ست تولید کننده سرویس جهیزیه عروس برای آشپزخانه با بهترین کیفیت در خدمت شماست.